Tủ lạnh Hitachi

Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7 (GBK-Đen/GBW-Nâu) 4 cánh 540 lít  - Chính hãng

Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7 (GBK-Đen/GBW-Nâu) 4 cánh 540 lít - Chính hãng

23.690.000 đ -17%

28.650.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7X (GBK-Đen/GBW-Nâu) 4 cánh  540 lít  - Chính hãng

Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7X (GBK-Đen/GBW-Nâu) 4 cánh 540 lít - Chính hãng

26.790.000 đ -15%

31.690.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Tủ lạnh Hitachi 382 lít R-WB475PGV2 3 cánh (GBK-Đen/GBW-Nâu-GS-Bạc) - Chính hãng

Tủ lạnh Hitachi 382 lít R-WB475PGV2 3 cánh (GBK-Đen/GBW-Nâu-GS-Bạc) - Chính hãng

19.390.000 đ -15%

22.790.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Tủ lạnh Hitachi 429 lít R-WB545PGV2 3 cánh (GBK-Đen/GBW-Nâu) - Chính hãng

Tủ lạnh Hitachi 429 lít R-WB545PGV2 3 cánh (GBK-Đen/GBW-Nâu) - Chính hãng

21.990.000 đ -14%

25.690.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Tủ lạnh SBS Hitachi 584 lít R-M700GPGV2 GS - Chính hãng

Tủ lạnh SBS Hitachi 584 lít R-M700GPGV2 GS - Chính hãng

49.490.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Tủ lạnh Hitachi 203 lít H200PGV4 2 cánh - Chính hãng

Tủ lạnh Hitachi 203 lít H200PGV4 2 cánh - Chính hãng

6.690.000 đ -15%

7.890.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Tủ lạnh Hitachi 230 lít H230PGV4 2 cánh - Chính hãng

Tủ lạnh Hitachi 230 lít H230PGV4 2 cánh - Chính hãng

6.990.000 đ -16%

8.290.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Tủ lạnh SBS Hitachi 589 lít R-S700GPGV2 GS - Chính hãng

Tủ lạnh SBS Hitachi 589 lít R-S700GPGV2 GS - Chính hãng

43.990.000 đ -12%

50.000.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Tủ lạnh SBS Hitachi 589 lít R-S700GPGV2 GBK - Chính hãng

Tủ lạnh SBS Hitachi 589 lít R-S700GPGV2 GBK - Chính hãng

43.990.000 đ -12%

50.000.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Tủ lạnh SBS Hitachi 605 lít R-S700PGV2 (GS) - Chính hãng

Tủ lạnh SBS Hitachi 605 lít R-S700PGV2 (GS) - Chính hãng

33.390.000 đ -10%

37.300.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Tủ lạnh SBS Hitachi 605 lít R-S700PGV2 (GBK) - Chính hãng

Tủ lạnh SBS Hitachi 605 lít R-S700PGV2 (GBK) - Chính hãng

33.390.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Tủ lạnh Hitachi R-W660FPGV3X 4 cánh (GBK-Đen/GBW-Nâu) 540 lít  - Chính hãng

Tủ lạnh Hitachi R-W660FPGV3X 4 cánh (GBK-Đen/GBW-Nâu) 540 lít - Chính hãng

26.890.000 đ -13%

30.990.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Tủ lạnh SBS Hitachi 600 lít R-M700PGV2 GBK - Chính hãng

Tủ lạnh SBS Hitachi 600 lít R-M700PGV2 GBK - Chính hãng

37.990.000 đ -15%

44.900.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Tủ lạnh Hitachi 600 lít R-M700PGV2 GS - Chính hãng

Tủ lạnh Hitachi 600 lít R-M700PGV2 GS - Chính hãng

37.990.000 đ -15%

44.500.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Tủ lạnh Hitachi R-M700AGPGV4X DIA 3 cánh 584 lít - Chính hãng

Tủ lạnh Hitachi R-M700AGPGV4X DIA 3 cánh 584 lít - Chính hãng

66.690.000 đ -16%

78.990.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

So sánh sản phẩm